TITJUR Cervecería Modelo mod OHMI-Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) Rettens dom (Anden Afdeling) af 31. januar 2012. # Cervecería Modelo, SA de CV mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - indsigelsesprocedure - ansøgning om EF-ordmærket LA VICTORIA DE MEXICO - det ældre EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen "victoria" og det ældre nationale ordmærke VICTORIA - delvis afslag på registrering - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - lighed mellem tegnene - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009. # Sag T-205/10.