Sag T-352/05: Rettens dom af 28. september 2011 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra EF-finansiering — særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav — frugt og grøntsager — råtobak — fåre- og gedekød — manglende overholdelse af betalingsfrist — proportionalitet — forhøjelse af fast korrektionssats i tilfælde af gentagen misligholdelse)