Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2452/74 af 30. september 1974 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt