Ændring, i form af brevveksling, af samarbejdsaftalen af 6. oktober 1959 mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Canadas regering om fredelig udnyttelse af atomenergi