Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - FJERDE DEL: DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIERS ASSOCIERING - Artikel 198 (tidl. artikel 182 i TEF)