Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)