Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1080 av den 22 juli 2020 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036