Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1080 z dnia 22 lipca 2020 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036