Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1080 van de Commissie van 22 juli 2020 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op zonneglas van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad