Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1080 af 22. juli 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af solcelleglas med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036