Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1080 на Комисията от 22 юли 2020 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета