Asiat T-163/20 R ja T-163/20 R II: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 25.5.2020 – Isopix v. parlamentti (Väliaikainen oikeussuoja – Julkiset palveluhankinnat – Valokuvauspalvelujen tarjoaminen – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Pääasian kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä osittainen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Kiireellisyys – Fumus boni juris – Intressivertailu)