Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/360 z 19. februára 2021 o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 [oznámené pod číslom C(2021) 1121] (Iba anglické znenie je autentické)