Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/360 a Comisiei din 19 februarie 2021 privind prelungirea perioadelor de colectare a declarațiilor de susținere pentru anumite inițiative cetățenești europene în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1042 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 1121] (Numai textul în limba engleză este autentic)