Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/360 2021 m. vasario 19 d. dėl pritarimo Europos piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimo laikotarpių pratęsimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1042 (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 1121) (Tekstas autentiškas tik anglų kalba)