Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/360, annettu 19 päivänä helmikuuta 2021, eräiden eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmausten keräämisen määräaikojen pidentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1042 nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 1121) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)