Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/360, 19. veebruar 2021, teatavate Euroopa kodanikualgatuste toetusavalduste kogumise tähtaegade pikendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2020/1042 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1121 all) (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)