KOMMISSIONENS MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET I OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATENS ARTIKEL 149, STK. 2, LITRA b) Fælles holdning fastlagt af Rådet den 2. februar 1988 med henblik på vedtagelse af to rådsdirektiver vedrørende forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår prisangivelse, hvoraf det ene er en ændring af Rådets direktiv 79/581/EØF