Rådets afgørelse af 16. juni 2003 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet og om ophævelse af afgørelserne af 25. juni 1997 og 22. marts 1999 samt afgørelse 2001/41/EF og 2001/496/FUSP (2003/479/EF)