Kommissionens beslutning af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter og rå mælk til konsum, der føres ind i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 1691) (EØS-relevant tekst) (2004/438/EF)