Zaak T-231/20 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 24 juni 2020 — Price / Raad (“Kort geding – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Besluit (EU) 2020/135 – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en uit Euratom – Verlies van het Unieburgerschap – Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep in de hoofdzaak – Niet-ontvankelijkheid – Verwijzing naar het Hof – Onbevoegdheid”)