Sag T-481/09: Rettens dom af 28. juni 2011 — ATB Norte mod KHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket maxi BRICO CENTER — de ældre EF-figurmærker ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro og CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)