Statsstøtte — Forslag om passende foranstaltninger i henhold til EUF-traktatens artikel 108, stk. 1, i tilfælde, hvor den pågældende medlemsstat har accepteret disse foranstaltninger EØS-relevant tekst