Kendelse afsagt af Formanden for Anden Afdeling i EU-Personaleretten den 15. februar 2011.