Förenade målen C-52/16 och C-113/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – ”SEGRO” Kft. mot Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth / Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 63 FEUF — Fri rörlighet för kapital — Nyttjanderätter till jordbruksmark — Nationell lagstiftning enligt vilken i framtiden endast nära familjemedlemmar till ägaren av marken får förvärva sådana rättigheter, och vilken, utan att föreskriva någon ersättning, upphäver nyttjanderätter som tidigare förvärvats av juridiska eller fysiska personer som inte kan visa att de är nära familjemedlemmar till nämnda ägare)