Kawżi Magħquda C-52/16 u C-113/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Marzu 2018 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tas-Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – “SEGRO” Kft. vs Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth vs Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 63 TFUE — Moviment liberu tal-kapital — Drittijiet ta’ użufrutt fuq art agrikola — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirriżerva l-possibbiltà ta’ akkwist ta’ tali drittijiet fil-futur biss minn membri tal-familja qrib tal-proprjetarju tal-art u li tneħħi, mingħajr ma tipprevedi kumpens, id-drittijiet preċedentement akkwistati minn persuni ġuridiċi jew minn persuni fiżiċi li ma jistgħux jiġġustifikaw rabta parentali mill-qrib mal-imsemmi proprjetarju)