C-52/16. és C-113/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. március 6-i ítélete (a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Magyarország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „SEGRO” Kft. kontra Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth kontra Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 63. cikk — A tőke szabad mozgása — Mezőgazdasági földterületekre létesített haszonélvezeti jogok — Olyan nemzeti szabályozás, amely a jövőre nézve az ilyen jogok megszerzésének lehetőségét a földterület tulajdonosának közeli hozzátartozói számára tartja fenn, és úgy írja elő a jogi személyek és az említett tulajdonossal közeli hozzátartozói viszonyt igazolni nem tudó magánszemélyek által korábban megszerzett jogok törlését, hogy nem rendelkezik a vagyoni hátrányok kiegyenlítéséről)