Yhdistetyt asiat C-52/16 ja C-113/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.3.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – SEGRO Kft. v. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16) ja Günther Horváth v. Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Artikla 63 TFUE — Pääomien vapaa liikkuvuus — Maatalousmaan käyttö- ja tuotto-oikeudet — Kansallinen lainsäädäntö, jolla mahdollisuus hankkia tällaisia oikeuksia vastaisuudessa varataan maanomistajan lähiomaisille ja jolla korvauksesta säätämättä poistetaan sellaisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden aikaisemmin hankkimat oikeudet, jotka eivät voi todistaa olevansa kyseisen omistajan lähiomaisia)