Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 268/2012 af 25. januar 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer