Skriftlig forespørgsel E-2146/10 af Aldo Patriciello (PPE) til Kommissionen. Pirateri på internettet