Skriftlig forespørgsel E-011722/11 Alyn Smith (Verts/ALE) til Kommissionen. Definition af standardtanke