Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2010