Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5877 – Geodis/Giraud) Text s významem pro EHP