Sag T-313/10: Rettens dom af 10. november 2011 — Three-N-Products Private mod KHIM — Shah (AYUURI NATURAL) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-ordmærket AYUURI NATURAL — de ældre EF-ord- og figurmærker AYUR — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)