Eiropas Parlamenta Lēmums (2010. gada 5. maijs) par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu