Kommissionens forordning (EF) nr. 2619/97 af 22. december 1997 om indstilling af fiskeri efter hellefisk fra fartøjer, som fører portugisisk flag