Beretning fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af det europæiske charter for små virksomheder