Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1344 ze dne 25. září 2020, kterým se Kyperské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19