Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1344 на Съвета от 25 септември 2020 година за предоставяне на временна подкрепа на Република Кипър съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19