Skriftlig forespørgsel E-010274/10 Baroness Sarah Ludford (ALDE), Simon Busuttil (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL) og Christel Schaldemose (S&D) til Rådet. Fælles EU-holdning med henblik på FN-topmødet om ikkeoverførbare sygdomme