Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 674/2011 af 13. juli 2011 om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten