Reģionu komitejas atzinums “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana – taisnīgas tirdzniecības un nevalstisku ar tirdzniecību saistītu ilgtspējas nodrošināšanas sistēmu nozīme”