Regionsudvalget udtalelse: »En fælles og bæredygtig indsats med henblik på at løse problemerne i den europæiske bilbranche og styrke dens tilknytning til de regioner, den opererer i«