Skriftlig forespørgsel E-8948/10 Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) til Kommissionen. Rådgivningsnetværket EURES-Transfrontalier — Kommissionens nedskæring af bevillinger