2011/681/: Rådets afgørelse af 10. oktober 2011 om beskikkelse af et irsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg