Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/564/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladsydelser ( EUT L 196 af 28.7.2009 )