Kommissionens afgørelse af 2. juli 2012 om ændring af Kommissionens afgørelse K(2009) 770 vedrørende vedtagelsen af den fulde ordlyd af referencedokumentet om bedste tilgængelige teknik for energieffektivitet EØS-relevant tekst