BESLUTNING SOM AFSLUTNING PAA HOERINGEN AF EUROPA-PARLAMENTET OM FORSLAG FRA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER TIL RAADET TIL AFGOERELSE OM AENDRING AF RAADETS AFGOERELSE 79/783/EOEF AF 11. SEPTEMBER 1979 OM FASTLAEGGELSE AF ET FLERAARIGT PROGRAM (1979-1983) PAA DATABEHANDLINGSOMRAADET