Kommissionens forordning (EØF) nr. 2806/83 af 6. oktober 1983 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt