Sag 159/85: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom, afsagt den 20. maj 1985 af Arrondissementsrechtbank Hertogenbosch, i straffesagen mod Edah BV, Helmond